Policjanci wyróznieni za bohaterską postawę - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci wyróznieni za bohaterską postawę

Data publikacji 26.02.2019

Listy gratulacyjne i nagrody otrzymali dwaj funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Grajewie za bohaterską postawę podczas akcji ratunkowej. Wyróżnienia „bohaterowie” odebrali z rąk Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Jarosława Zielińskiego oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku nadinspektora Daniela Kołnierowicza, podczas uroczystego spotkania w siedzibie grajewskiej Policji.

W Komendzie Powiatowej Policji w Grajewie odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego grajewscy policjanci zostali wyróżnieni za bohaterską postawę podczas akcji ratunkowej. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński wraz z Komendantem Wojewódzkim Policji w Białymstoku nadinspektorem Danielem Kołnierowiczem oraz szefem grajewskich policjantów podinspektorem Markiem Paleckim wręczyli funkcjonariuszom listy gratulacyjne za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele grajewskich władz samorządowych, instytucji i duchowieństwa.

Przypomnijmy, że 31 stycznia 2019 roku w Grajewie podkomisarz Hubert Kulesza i posterunkowy Adam Nietupski jako pierwsi podjęli czynności na miejscu pożaru. Policjanci bez wahania przeprowadzili akcję ratunkową, ratując z płonącego budynku mężczyzn, których życie było zagrożone: http://www.grajewo.policja.gov.pl/po7/aktualnosci/56298,Uratowani-z-plomieni.html.

Podczas uroczystego spotkania Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński oraz Komendant Wojewódzki Policji nadinspektor Daniel Kołnierowicz podkreślili zaangażowanie i ofiarność nagrodzonych policjantów, dziękując jednocześnie za wzorową postawę. Wielokrotnie zaznaczano, że nagrodzeni funkcjonariusze dali dowód wierności ślubowaniu, jakie złożyli wstępując w szeregi policji.