Handel ludźmi - jak nie stać się ofiarą - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Handel ludźmi - jak nie stać się ofiarą

Data publikacji 19.10.2018

Grajewska Policja wspólnie z Strażą Graniczną i Urzędem Pracy, zorganizowała spotkanie, aby porozmawiać o zjawisku handlu ludźmi i sposobach przeciwdziałania takim procederom. Spotkanie odbyło się w ramach obchodów XI Europejskiego Dnia Przeciwko Handlowi Ludźmi.

Wczoraj przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Grajewie, wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej, doradcą Eures z WUP w Białymstoku spotkali się w Powiatowym Urzędzie Pracy z przedstawicielami lokalnych instytucjami pomocowych. Podczas prelekcji, w ramach działań „Nie ufaj bezGRANICznie”, rozmawiano o zjawisku handlu ludźmi. W trakcie spotkania słuchacze dowiedzieli się, że handel ludźmi jest trzecim najbardziej dochodowym - po handlu bronią i narkotykami – przestępstwem. Przedstawiciel Policji wytłumaczył słuchaczom na czym polega ta zbrodnia i omówił poszczególne rodzaje procederu, tj. pracę przymusową, wykorzystywanie do żebractwa, do prostytucji, do popełniania przestępstw. Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy oraz lokalnych instytucji pomocowych, dowiedzieli się, na co osoby podejmujące pracę za granicą powinny zwrócić uwagę, zanim zdecydują się wyjazd. Funkcjonariusz Straży Granicznej podkreślił,  że aby zniwelować możliwość stania się ofiarą handlu ludźmi warto podejmować tylko legalną pracę za granicą i korzystać z usług profesjonalnych pośredników. Uczestnicy spotkania usłyszeli tez prawdziwe historie osób, które stały się ofiarami przestępstwa handlu ludźmi. Doradca EURES przedstawił ogólne informacje na temat usług sieci EURES oraz aktualnej sytuacji na europejskim rynku pracy. Szczególną uwagę poświęcił problematyce bezpiecznych wyjazdów za granicę. Omówił zasady podejmowania pracy przez agencje pośrednictwa pracy w Polsce, a także kwestie związane z przygotowaniem się do wyjazdu za granicę.

Głównym celem spotkania było uświadomienie jego uczestnikom niebezpieczeństw czyhających na osoby wyjeżdżające do pracy za granicą, a także przekazanie, jak uniknąć tych zagrożeń, jak reagować w przypadku ich stwierdzenia, gdzie można udać się w razie kłopotów. Prelegenci podkreślali, że najskuteczniejszą profilaktyką jest wzmożona czujność i posiadanie wiedzy na temat zagrożeń.