Bezpieczeństwo podczas WOŚP w powiecie grajewskim - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczeństwo podczas WOŚP w powiecie grajewskim

Data publikacji 14.01.2018

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Grajewie podjęli działania mające zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom 26 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Oprócz zapewnienia porządku publicznego podczas tego przedsięwzięcia, grajewscy mundurowi przeprowadzili działania profilaktyczne, dedykowanych zarówno wolontariuszom, jak i darczyńcom.

Jak co roku, grajewscy policjanci włączają się w wydarzenia związane z Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dlatego też, w całym powiecie grajewskim mundurowi podejmują dzisiaj działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich uczestników Finału.

Poza pilnowaniem spokoju i porządku publicznego, mundurowi w tym dniu aktywnie uczestniczą w działaniach edukacyjno-profilaktycznych. Jeszcze przed rozpoczeciem kwesty grajewscy policjanci spotkali się dzisiaj z wolontariuszami 26 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Grajewie, Szczuczynie, Wąsoszu i Klimaszewnicy. W trakcie spotkania omówili podstawowe zasady bezpiecznych zachowań, apelując o  zachowanie szczególnych środków ostrożności. Mundurowi mówili o unikaniu zagrożeń oraz wskazali sposób postępowania w przypadku kradzieży puszki. Przypomnieli, aby w przypadku jakichkolwiek zagrożeń dzwonić pod numery alarmowe 997 lub 112.

Atrybutem każdego wolontariusza są: puszka, czerwone serduszka – naklejki, drugi wolontariusz i identyfikator. Szczególnie ważny jest ten ostatni. To dzięki niemu wiemy czy osoba, do puszki której wrzucamy pieniądze rzeczywiście jest wolontariuszem. Każdy wolontariusz musi posiadać imienny identyfikator ze zdjęciem i numerem zbiórki. Identyfikator musi mieć „serduszkową” pieczątkę Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w kolorze czerwonym, nałożoną w dolnym prawym rogu zdjęcia wolontariusza, a obok musi być umieszczony hologram w kształcie serca oraz kod QR kierujący do strony WOŚP. Każdy identyfikator musi być zalaminowany. Wolontariusze muszą nosić identyfikatory w widocznych miejscach. Warto też przyjrzeć się obrazowi puszki, którą będzie miał kwestujący. Co ważne - puszka musi być oklejona banderolami Fundacji WOŚP. W jej górnej części przy otworze powinien znajdować się numer kwestującego, ten sam, co na identyfikatorze. Jeżeli ktokolwiek zauważy, że ktoś podszywa się pod wolontariusza WOŚP i posługuje się podrobionym identyfikatorem lub podejrzanie wyglądającą puszką prosimy o kontakt pod numer telefonu alarmowego Policji - 997,112 lub zgłoszenie tego faktu najbliższemu patrolowi Policji.

Zgromadzonym osobom przekazano też  informacje na temat funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz promowano pracę w Policji.