O nas - Komenda - KPP Grajewo

O nas

Data publikacji 04.02.2009Komenda Powiatowa Policji

ul. Wojska Polskiego 74a

19-200 Grajewo

tel. 47 71 842 12

tel. zaufania 86 272 22 22

tel. alarmowy 112 (GSM)

e-mail - komendant.kpp@grajewo.bk.policja.gov.pl

 

Skargi i wnioski

W sprawach SKARG i WNIOSKÓW interesanci mogą zgłaszać się do Dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Grajewie  - codziennie przez całą dobę.

Komendant Powiatowy Policji w Grajewie lub osoba zastępująca z kierownictwa przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 1500 - 17
00

Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godz. 1500 - 1700. Natomiast w pozostałe dni tygodnia skargi i wnioski można wnosić do Naczelnika Inspektoratu KWP w Białymstoku w godz. urzędowania (ul. Sienkiewicza 62).