Spotkania profilaktyczne w ramach działań "Bezpieczne ferie 2017" - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkania profilaktyczne w ramach działań "Bezpieczne ferie 2017"

Data publikacji 30.01.2017

Ferie zimowe to dobry czas, aby przypomnieć dzieciom jak bezpiecznie korzystać z uroków zimy. Policjanci i pracownicy grajewskiej komendy Policji w ubiegłym tygodniu przeprowadzili spotkania profilaktyczne w ramach działań „Bezpieczne Ferie 2017”.

W ubiegłym tygodniu przedstawicielki prewencji kryminalnej z Komendy Powiatowej Policji w Grajewie spotkały się z uczestnikami zajęć bibliotecznych w Radziłowie i Rudzie oraz uczniami Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie. Słuchacze dowiedzieli się jak bezpiecznie korzystać z dobrodziejstw zimy i jakie zagrożenia mogą pojawiać się w ich otoczeniu w związku z różnymi formami spędzania wolnego czasu. Między innymi omówiono niebezpieczeństwa mogące towarzyszyć aktywnościom młodzieży w trakcie przebywania na i w pobliżu akwenów wodnych. Policjantka przypomniała też uczestnikom spotkania sposoby reagowania w sytuacjach zagrożenia i powiadamiania o ewentualnych zdarzeniach służb ratunkowych. W prelekcji w Radziłowie uczestniczyły także przedstawicielki Państwowej Inspekcji Pracy z Suwałk oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówki w Grajewie, które omówiły zagrożenia występujące podczas spędzania ferii zimowych na wsi. Ponadto uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie obejrzeli film pt. „Domówka”, który pokazuje negatywne skutki picia alkoholu. Kilkunastominutowe nagranie pokazuje, jakie są konsekwencje spożywania alkoholu, zażywania narkotyków i aktów wandalizmu dokonywanych pod wpływem alkoholu. W trakcie kolejnego spotkania, tym razem w Świetlicy w Rudzie, uczestnicy zajęć bibliotecznych dowiedzieli się na czym polega cyberprzemoc, jakie są jej formy i konsekwencje bezprawnych zachowań. Spotkania cieszyło się dużym zainteresowaniem uczestników.