Pierwsze efekty funkcjonowania „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa” - Aktualności - KPP Grajewo

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Pierwsze efekty funkcjonowania „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa”

Data publikacji 07.07.2016

Są już pierwsze efekty funkcjonowania „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa na terenie powiatu grajewskiego. Zgłoszenie zagrożenia na terenie Rajgrodu zostało potwierdzone przez policjantów i naniesione na mapę.

Wdrożony 1 lipca br. pilotażowy program „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa”, mający służyć poprawie bezpieczeństwa w konkretnych miejscach wskazanych przez obywateli przyniósł już pierwsze efekty. W minioną sobotę na mapę powiatu grajewskiego, m.in. zostało naniesione zagrożenie polegające na spożywaniu alkoholu w centrum Rajgrodu. Informacja została zweryfikowana a policjantom patrolującym ten teren zlecono zadania do realizacji. Systematyczne kontrole wskazanego miejsca skutkowały potwierdzeniem zgłoszenia. Funkcjonariusze ujawnili kilka osób naruszających przepisy Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Mundurowi zastosowali 1 mandat karny, 3 pouczenia oraz wystąpili z 2 wnioskami o ukaranie do Sądu. Zagrożenie wskazane przez obywatela zostało naniesione na mapę, a miejsce nadal będzie pod nadzorem policjantów.